සිළුමිණ | Page 9 | ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත
නූතන ලෝකයේ ප්ලාස්ටික් හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සාමාන්‍ය ජන ජිවිතයට ඉතා සමීප මෙවලම් බවට පත්ව තිබේ. බර අඩුවීම, ශක්තිමත් වීම, ප්‍රවාහන පිරිවැය අඩුවීම, කැඩීම් බිඳීම් ඇති නොවීම, ජලයට ඔරොත්තු දීම, ආකර්ශනීය ලෙස ඕනෑම හැඩතලයකින් නිෂ්පාදිත කිරීමට ඇති හැකියාව, රළු භාවිතයට ඔරොත්තු දීම මෙන්ම ලොව පිළිගත් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන වර්ගීකරණ  කේත ඇතුළත්ව නිමවන ලද ප්ලාස්ටික් බඳුන්, අසුරණ උපකරණ, ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙන්ම වෙනත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන්  බහාලීම සඳහා නිර්දේශ කර තිබීම යන සාධක හේතුකොටගෙන ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන භාවිතය ජනප්‍රිය වී තිබේ.
 

පිටු

Subscribe to සිළුමිණ RSS