විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

ශ්‍රී ලංකාව සාක්ෂරතාව අතින් ඉහළ රටක් බව පිළිගැනුණත්, මීට වසර තුන හතරකට පෙර මූල්‍ය සාක්ෂරතාව පැවතියේ 35%ක් වැනි පහළ අගයක ය. දැන් එය 55% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. එහෙත්, කලාපීය රටවල් හා සසඳන විට එය ද ඉතා පහළ අගයකි. තවත් විදියකට කීවොත්, අප තවමත් පහළ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවක් සහිත රටකි. මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ඒමට නම්, පොදු ජනතාව තුළ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව වර්ධනය කළ යුතුය. ප්‍රචලිත කළ යුතු ය. එය...
9 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to විශේෂාංග